top of page

Privacyverklaring

 

Vargen & Thor (onderdeel van Puur Von) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens en welk doel?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

 

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonsgebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier uw toestemming voor vragen.

 

Voor de uitvoering van uw bestelling en u van het verloop hiervan op de hoogte te houden heeft Vargen & Thor (onderdeel van Puur Von) uw naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang onze onderneming voort bestaat of tot er een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Indien u een verzoek wilt doen met betrekking tot een van bovenstaande rechten, vragen wij u ons te mailen naar info@vargenthor.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie op uw verzoek.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de online nieuwsbrief van Vargen & Thor (onderdeel van Puur Von). Hiermee verleent u Vargen & Thor (onderdeel van Puur Von) tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Vargen & Thor (onderdeel van Puur Von) gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over nieuwe artikelen en acties etc. 

U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail naar info@vargenthor.nl.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Vargen & Thor

06 22 17 55 39

info@vargenthor.nl

 

Laatste versie: 13 februari 2023

bottom of page